Certificering

Als ambitieuze HR-dienstverlener gaan we voor het allerbeste.

Accres heeft certificeringen van de NEN, VCU en een lidmaatschap bij brancheorganisatie NBBU. Deze certificeringen vormen belangrijke graadmeters voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

NEN 4400

De NEN 4400 norm van de Stichting Normering Arbeid is een centraal onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen.

Gecertificeerde ondernemingen met dit betrouwbaarheidskeurmerk hebben hun personeelsadministratie op orde, betalen op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies en de via hen ingehuurde medewerkers zijn gerechtigd om in Nederland werk te verrichten.

Kortom: De norm scheidt het kaf van het koren als het om betrouwbare uitleners gaat.

De verklaring, waaruit blijkt dat de belastingen en sociale verzekeringspremies tijdig en volledig afgedragen zijn, is op te vragen via de website: www.normeringarbeid.nl. Dit is gebaseerd op de bekende betalingsverklaring zoals die door de Belastingdienst periodiek wordt verstrekt.

Onder het kopje ‘gecertificeerde ondernemingen’ kun je de drie bv’s van Accres terugvinden:

  • Accres HR | Payroll B.V.
  •  Accres Select B.V.
  • Accres Uitzenden B.V.

Je kunt dus op ieder gewenst moment een verklaring opvragen en downloaden.

VCU
VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist Uitzendkrachten. Met een VCU-certificaat laat een uitzendorganisatie zien dat ze veilig en gezond werken belangrijk vinden.

Uitzendorganisaties met een VCU-certificaat voldoen in de praktijk aan belangrijke Arbowet- en regelgeving, worden periodiek onafhankelijk getoetst en dragen gestructureerd zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu volgens de VCU-checklist. VCU-certificering verhoogt het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en leidt tot een afname van het verzuimpercentage en het aantal ongevallen.

NBBU Lidmaatschap
Door het lidmaatschap bij de NBBU dienen wij te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen waarop we periodiek gecontroleerd worden. Zo zijn wij er zeker van dat wij onze opdrachtgevers en flexwerkers professioneel en vakkundig van dienst kunnen zijn. 

Met een eigen loonadministratie en goed gekwalificeerde flexconsultants heeft Accres de zaken prima op orde.

NIET DE VACATURE KUNNEN VINDEN DIE JE ZOEKT?

Schrijf je in en wij zoeken graag met je mee.