Werving en Selectie

Zekerheid; tijdbesparing; direct dienstverband

Het complete werving en selectietraject wordt met jou opgesteld en zal door jouw Accres flexconsultant worden uitgevoerd. Uiteindelijk resulteert dit traject in een rechtstreekse arbeidsverhouding die je met de geselecteerde kandidaten aan kunt gaan.
Accres hanteert het principe van ‘no cure, no pay’: indien de procedure heeft geleid tot indiensttreding van de uiteindelijke kandidaat binnen de onderneming, zal door Accres een vergoeding in rekening worden gebracht.

Werving en Selectie wordt ‘in den lande’ nog veelal toegepast bij de invulling van vacatures vanaf HBO-niveau. Accres heeft daarnaast ook een W&S-traject voor het MKB ontwikkeld wat prima toepasbaar is op functies met een MBO of LBO karakter, dan wel voor de invulling van functies waaraan zeer specifieke eisen worden gesteld. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

NIET DE VACATURE KUNNEN VINDEN DIE JE ZOEKT?

Schrijf je in en wij zoeken graag met je mee.