• RE-INTEGRATIE

    Accres heeft een eigen afdeling voor ziekteverzuimbegeleiding.

    Wanneer een medewerker uitvalt wegens ziekte, dan gaan wij onze uiterste best doen om hem of haar zo snel mogelijk te laten re-integreren. Voor dit traject werken wij met een professioneel verzuimregistratiesysteem. Alle contactmomenten worden geregistreerd en indien nodig kunnen we snel schakelen met een deskundige bedrijfsarts.

    Mocht een medewerker niet kunnen re-integreren in zijn huidige functie, gaan we samen met het advies van de bedrijfsarts op zoek naar een passende nieuwe werkplek. In de loop der jaren hebben wij een groot netwerk aan bedrijven in de regio opgebouwd, wat we hiervoor in kunnen zetten. Met trots kunnen wij terugkijken op vele succesvolle re-integratietrajecten.